Transpoziția

Deşi poate părea plictisitor, noţiunile de teorie trebuie învăţate pentru a ne putea folosi de ele chiar şi în această muzică, aşa-zis “uşoară”. Ce vom folosi noi acum, se numeşte transpoziție.

Ce înseamnă? Vom transpune (muta) melodia “Taina” pe un alt sunet (folosind alte acorduri).

La ce este necesar?

Nu toţi oamenii au acelaşi ambitus vocal, ceea ce înseamnă că nu toţi vor folosi aceleaşi acorduri pentru a cânta aceeaşi melodie. Unii au vocea mai “subţire”, iar alţii mai “groasă”.

Să vedem practic cum se aplică acest procedeu:

Avem acordurile de la melodia “Taina”
4/4  D |D ||D |D |G |D |D |D |G |G |A |D ||
Ref. G |A |D |D |G |A |D |D7 |       
G |A |D |D |G |A |D |D ||
Putem cânta aceeaşi melodie şi cu următoarele acorduri:
4/4  G |G ||G |G |C |G |G |G |C |C |D |G ||
Ref. C |D |G |G |C |D |G |G7 |       
C |D |G |G |C |D |G |G ||

Între cele două exemple nu este nici o diferenţă din punct de vedere al succesiunii acordurilor. Să vedem cum se face acest lucru. Avem două variante: una pur teoretică şi alta accesibilă tuturor.Varianta teoretică o veţi găsi în anexă. Noi ne vom ocupa în continuare de a doua variantă. Ştim că notele se succed în următoarea ordine: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Acest lucru ne este de folos în următorul exerciţiu: – vom lua primul acord de la varianta de plecare – care se presupune că este corectă – şi ne vom alege acordul (tonalitatea) în care vrem să ajungem. – vom calcula pur şi simplu distanţa dintre cele două acorduri, folosindu-ne de ordinea în care se succed.

Distanţa de la Re până la Sol se va calcula astfel: Re-Mi; Mi-Fa; Fa-Sol. Deci distanţa de la Re până la Sol, numărând inclusiv acordurile de pe Re şi Sol, va fi un număr exprimat în cifre,  în cazul nostru fiind 4 – Re(1), Mi(2), Fa(3), Sol(4). Vom folosi acest interval (4) pentru a afla şi celelalte acorduri, pornind de la acordul din primul exemplu şi numărând până la patru. Astfel:- unde avem Re major vom transpune la Sol major;- pentru acordul Sol major din primul model vom transpune la Do major – Sol(1), La(2), Si(3), Do(4);- iar pentru La major vom transpune la Re major – La(1), Si(2), Do(3), Re(4).

Distanţa (4) patru este valabilă numai în cazul de faţă, când am transpus din Re major în Sol major. Pentru fiecare exemplu va trebui să stabiliţi singuri care este “distanţa” dintre model şi unde vreţi să transpuneţi. Dacă acordurile de pe care plecaţi sunt majore, cele pe care veţi ajunge vor fi şi ele tot majore. Dacă sunt minore cele de plecare, cele pe care veţi ajunge vor fi tot minore.

Aceeaşi melodie o vom transpune începând cu acordul La major. Atunci vom avea intervalul(5) cinci: Re(1), Mi(2), Fa(3), Sol(4), La(5).

4/4  A |A ||A |A |D |A |A |A |D |D |E |A ||
Ref: D |E |A |A |D |E |A |A7 |       
D |E |A |A |D |E |A |A ||

Încercaţi să exersaţi această lecţie având ca modele exerciţiile de la 1 la 7. Dacă, utilizând un anumit interval veţi ajunge la acorduri pe care nu le cunoaşteţi, pentru exerciţiul de scris le puteţi lăsa aşa, iar dacă vreţi să le cântaţi încercaţi să găsiţi alte acorduri de plecare.

Lecţia următoare: Modulația