Câteva noțiuni de teorie

Ritmul – element fundamental al muzicii (alături de melodie şi armonie) cu un rol primordial în evoluţia muzicii; sistem de organizare al duratelor şi pauzelor în cadrul compoziţiei muzicale.Măsura – diviziunea care stă la baza organizării şi grupării duratelor sunetelor. Măsura este indicată printr-o pseudo-fracţie notată la începutul primului portativ.

Cu alte cuvinte, ritmul unei melodii nu se poate scrie altfel decât printr-o înşiruire de măsuri. Deci, pentru a putea învăţa diverse cântece sau melodii, trebuie să ştim câte ceva despre măsuri.

Cea mai folosită măsură este cea de 4/4 – unde, după cum am văzut mai sus, avem 4 timpi de câte o pătrime fiecare.

Valori de note și pauze în diviziunea binară


Lecţia următoare: Mișcarea mâinii drepte